Igła w Patrii

02.06.2017

Zadni Gerlach – Komarnickich

01.04.2017

Żabi Wierch Jaworowy

17.03.2017

Wielki Młynarzowy Żleb

29.01.2017

Tępa – Żebro Gálfy’ego

20.12.2016

Osterwa

09.09.2016

Żabi Mnich – Wyżni Żabi Szczyt

28.08.2016

Ostry Szczyt – Motyka

04.08.2016

Szarpane Turnie

23.07.2016

GGTW (Rumanowy Szczyt – Ganek)

10.07.2016
30/33
error: Content is protected !!