Tępa – Żebro Gálfy’ego

20.12.2016

Osterwa

09.09.2016

Żabi Mnich – Wyżni Żabi Szczyt

28.08.2016

Ostry Szczyt – Motyka

04.08.2016

Szarpane Turnie

23.07.2016

GGTW (Rumanowy Szczyt – Ganek)

10.07.2016

Wielka Buczynowa Turnia

23.06.2016

Świnica – płn-wsch. żleb

21.04.2016

Lodospady – Welon Królowej

30.01.2016
29/29
error: Content is protected !!